Reklam
Kazım ERTEN

Kazım ERTEN


YENİ PARADIGMA!

07 Şubat 2021 - 23:52


Batı yeni bir tercihin eşiğinde!
Kadim Pers Zerdüştlüğü, Yunan/Helen Polıteizmi, Kuzey Barbarlığı Putperestliği Sos'una bandırılmış ve 500 Senedir İnsanlığa Çözüm olarak dayatılmış olan İlkel, İnsan Tabiatına ve Tabiata aykırı İdeolojileri Batıcılık, Çağdaşlık olarak dayatmaktan vazgeçecek! "Ne yaparsan yap; İdeoloji'yi Din'in yerine ikame edemezsin! Aydınlanma ve Bilim'e referanslandığını söyleyerek İdeolojileri Mutlak Hakikat olarak meşrulaştıramazsın! İnsanlık Tarihi'nin Şahit olduğu Esaslı Hakikat; 'İbrahim Milleti/ Peygamberler Sistemi/ Din/Medine/Medeniyet İlişkisidir. Kur'an, 'İslam Dini, Dâr es-Selâm, Silm Kavramlarını kullanır. Aynı kavramlar Tevrat ve İncilde de geçer! Avrupa bugün 'Ortadoğu İslamı, Avrupa İslamı, Asya İslamı gibi kategorik ayrıştırmalar yapıyor! Yanlış yapıyor! Yeni Paradigma, İbrahim Milleti'nin Dini olan İslam'ı 21. Yüzyılda yeniden referans almaktır. Bu Medeniyet Tasavvuru Asya-Avrupa, Ortadoğu Ayırımlarını ortadan kaldıracaktır. İlgilenenler, Tarihte Kadim Roma Modeline, Hinterlandına bakabilir! 21. Yüzyıl'da Roma'nın yapamadıklarını da yapma imkanı mevcut! İslamın İnsanlık tarihinin Reel Koşulları içerisindeki özellikle 1000 senelik Medeniyet Vizyonu da, 21. Yüzyılda Peygamberlerin yaptığı gibi, Savaşmadan Düzen kurma imkanının olduğunu bize gösteriyor. Arkamızı sağlama alıp önümüze bakalım!

YORUMLAR

  • 0 Yorum