Reklam
Reklam
Reklam
Kazım ERTEN

Kazım ERTEN


İSTANBUL'UN FETHİ!

02 Haziran 2021 - 12:42


Medine, Savaşsız;
Müslüman Mü'min, Yahudi, Hıristiyan, Müşrik Arapların Hz. Muhammed'i (A.S) Hakem Başkan seçmeleri ve Sözleşmeye imza koymaları ile İslam Barış Düzeni'nin Anayasalı ilk Şehri oldu!
Kamu Düzeni ilk defa Medine'de kuruldu!
Sonra Mekke Fethedildi!
30 Sene gibi kısa bir sürede, İnsanlık Tarihi'nin Medeniyet Merkezleri, Şehirleri İslam Medeniyetinin Medineleri Kentleri oldular!
Kadim Mısır Medeniyeti'nin Toprakları,
Roma İmparatorluğu'nın Ortadoğu Merkezi Suriye-Şam,
Irak-Kûfe,
Kadim Pers/Sasâni Medeniyeti'nin Şehirleri,
Kudüs,
Anadolu, Diyarbakır,
Kafkaslar, Ermeniyye Toprakları,
Gürcistan- Tiflis ve daha nice Medeniyetlerin Merkez Şehirleri, İslam Medeniyeti-İslam Düzeni ile birleşti!
İslam Barış Düzeni, Küresel Barış ve Adaletin kurulmasının yolunun, Merkeziyetçi Roma İmparatorluğu'nun Merkez Şehirlerinin de İslam Medineleri, Şehirleri olmasından geçtiğini biliyordu!
Medeniyet Merkezlerinin Medinelerinde herkesin inancını serbestçe yaşayabildiği, ticaretini yapabildiği, Çokinançlı, Çokkültürlü, Çoğulcu Adalet Düzeninin teminin;
İ'layı Kelimetullah/ Allahın Kelimesinin Yüceltilmesi olan;
'Allah katında Din/Düzen İslam/ Barıştır!' Sistemini kurmaktan, Kapalı düzenleri FETHETMEK/AÇMAK'tan geçtiği büyük, derin, köklü bir inanç ve düşünce olan FETİH'in
İSTANBUL'UN FETHİ ile taçlandırılabileceği en başında, Sahabe döneminde İstanbul'un Fethi için yapılan Seferler ile ortaya konmuştu!
Eyyüb el ENSÂRİ bunun ilk nişanesidir!
Nice girişimler, Seferler...
Nasib Fatih Sultan Muhammed Hâ'n'ın oldu!
29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi ile, Merkeziyetçi Roma'nın DOĞU'su Meşrik'i Adaletle, Barışla buluştu. Ortaçağ kapandı ve Yeniçağın kapıları İstanbul'un Fethi ile açıldı!
Çağının en Bilge, Aydın, Entellektüel Lideri Fatih Sultan Muhammed Hân'ın İstanbul'da Gayrımüslimlerin inançlarının, yaşamlarının, ticaretlerinin İslamın Güvencesinde olduğunun Teminatı olan Belge, Referansını Medine Sözleşmesi'nden alıyordu!
İstanbul İslam Medeniyeti'nin Merkezi oldu!
Fatih'in Torunları, 'Batıya Doğru Akan Nehir' gibi Meşrikten Mağribe Allahın Evrensel Terbiyesi olan İslam, İman ve Adaletin Taşıyıcısı olma misyonunu taşımayı sürdürdüler!
İstanbul'dan sonra ROMA'da Fethedilmek istendi!
Nasip olmadı!
Bugün 21. Yüzyılın ilk çeyreği, Üçüncü Binyıl'ın başında bir tarihte İnsanlığın Yeni bir Düzen Kurma Arifesinde olduğuna hep birlikte
Şahitlik ediyoruz!
20. Yüzyılın Rejimleri, İdeolojileri, Yönetimleri;
Sovyetler, Çin 21. Yüzyıla kalmadan kendilerini tasfiye ettiler!
21. Yüzyılın ilk çeyreğinde, Merkeziyetçi ROMA'nın ve Emperyalist Finans Kapitalin Birlikleri Ortaklıkları da kendilerini tasfiye sürecini gerçekleştiriyorlar!
ROMA, Merkez olma özelliğini kaybediyor!
21. Yüzyılın Yeni Medeniyeti'nin, Yeni Düzeni'nin Merkezi'nin her yönden;
Jeopolitik, Jeostratejik, Politik, Kültürel olarak İSTANBUL'un olduğu apaçık ortada!
İstanbul, 25 Senedir, Milli Görüş İktidarları ve Devamında;
İnsanlığın Yeni Medeniyet Merkezi, Finanas Merkezi olarak hazırlanıyor!
İstanbul'a Yeni Statü gerekiyor!
Bu Statü, Hukuku ile, Evrensel Yönleri ile 'KITAKENT İSTANBUL' olarak tanımlanabilir.
İstanbul çeyrek yüzyıldır altyapısı, ulaşım alternatifleri, Havalimanları, Boğaz, Kanalistanbul ve daha yüzlerce projeler ile KITAKENT olmaya hazırlanmış durumda!
İstanbul, Yenidünya'nın Medeniyet Merkezi olarak kendisini inşa ederken;
ROMA'nın tekrar Fethedilmesine gerek kalmamıştır.
Çünkü İnsanlığın Yeni Medeniyet Merkezi kendisini İSTANBUL olarak konumlandırmıştır!
DOĞUNUN, BATININ, KUZEYİN, GÜNEYİN MERKEZİ İSTANBUL!
İSTANBUL YENİ BİR DÜZENİN FETHİNİN KAPILARINI AÇAN LOKOMOTİF KENT OLMUŞTUR!
SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE OLMAK, HAKKINI VERMEK İCAB EDER!

YORUMLAR

  • 0 Yorum