Reklam
Kazım ERTEN

Kazım ERTEN


"ĞVZ" Kur'an dan bir kelime

29 Mart 2021 - 22:58

Sığınak, Kulübe, Korunak anlamlarında...  
Kur'anın son iki Sûresinin ilk âyetlerinde;
"İnsanlığın Rabbine Ivaz ederim/ Sığınırım de."
"Felaq'ın Rabbine Ivaz ederim/sığınırım de." şeklinde ifade ediliyor.
ĞVZ Kelimesi;
Bakara 67'de "Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım."
Duhan 20'de Musa'nın Firavun ve Kavmini Allah'a karşı Üstünlük taslamamaları hususunda uyarırken " Sizin beni Recmetmenizden/Taşlamanızdan, benim Rabbim ve Sizin Rabbinize sığınırım."
Meryem 18'de Meryem " Senden Rahman'a Sığınırım."
Âl-i İmran 36'da  İmran'ın eşi İsa'nın annesi Meryem'i doğurunca " ...Rabbim, onu ve Zürriyetini Recim/Kovulmuş Şeytandan sana sığındırıyorum/Ismarlıyorum."
Nahl 98'de "Kur'an'ı Kıraat ettiğinde/Okuduğunda  Recim/Kovulmuş Şeytandan  Allaha İstiaze et/Sığın."
Şeklinde geçiyor!
Rabbe Ivaz/Sığınma,
Rahman'a Ivaz/Sığınma
Allah'a Ivaz/Sığınma'dan bahsediliyor.
Cehalet sebebiyle,
Kovulmuş, Recim Şeytan sebebiyle,
İnsanların saldırısı sebebiyle...
Özellikle Kur'anın son iki sûresinde belirtilen Şerler/den Rabbe Sığınma konusuna dikkat edilmelidir! 
Rabbe Şerlerden Sığınma!
Şerr, Kötülük anlamında kullanılıyor Hayr kavramı karşısında!
Şerare, ateşten sıçrayan kıvılcım demektir.
Ateşin kontrolsüz yakması'na Şerr/Kötülük, Isıtmasına Faydası, İyiliği sebebiyle İyilikl, Hayr denmiştir.
Bugünlerde 5G sebebiyle Yüksek Akımlı Elektromanyetik Dalganın İnsanlık Şerrine, Kötülüğüne sebebiyet verdiği, İnsanın Bağışıklığını çökerttiği, bu sebeple Küresel Salgının Yayma yaptığı ifade ediliyor!
Felaq ve Nas Sûrelerini tekrar tekrar okuyarak, Şerlerden Korunma üzerine Savunma, Korunma, Sığınma Mekanizmaları geliştirmeliyiz.
ĞVZ Etimolojisinde,
Yeni yavrulamış her hayvanın dişisine yedi güne kadar "Ğaiz" deniyor.
Yeni doğum yapmış hayvanın ilk günlerdeki sütüne 'Ağız/Avuz' denmektedir.
Hastalıklara karşı temel korunmayı başlatıcı, bağışıklığı güçlendirici kolostrum İmmunoglobinlerden zengin ilk günlerin sütü!
Yüze yakın farklı bağışıklık sistemini güçlendirici faktör.
İlk yedi gün koruması yaşama tutunma açısından önemli.
Buradan yola çıkarak, ĞVZ sadece bir sığınak, kulübe değil, aynı zamanda yaşamı sağlıklı sürdürebilir kılan, bağışıklığı, bünyeyi güçlü tutan hayat enerjisi!
Yine, Nazar Boncuğuna  Koruyucu, Tılsımlı, Efsunlu kabul edildiği için 'Ğavze' deniyor.
Yağmura, fırtınaya yakalanan yolcular için yüksek rakımlı dağlarda, yollarda yapılan taştan sığınaklar, kulübelere de 'Ivaz' deniyor.
Hukukta, bir malın, mülkiyetin, değerin karşılıksız olarak intikaline 'Ivaz' deniyor!
"Maazallah" ifadesini, olumsuz bir şey yapmaktan 'Allah'a Sığınma' anlamında kullanıyoruz.
Vakitsiz, Erken doğan yeni doğmuş çocukların konulduğu Korunağa "Küvez" diyoruz.
Fransızca Couveuse (Folluk/Kuluçka Yeri) kelimesinden geldiği söylense de, daha derinlemesine bir sondaj yapıldığında,
Küvez'in, Ğavze/Sığınaktan türetildiğini görürüz.
Cennetten Sürgüne geldiğimiz Dünya'da, Esasen Prematüre, zamansız, erken doğmuş bebek pozisyonundayız.
İnsanın Dünya'da Sığınaklara, Küvezlere, Koruma Kalkanlarına ihtiyacı var!
En ufak bir durumda;
örneğin ateşi 38 dereceyi geçtiğinde, 40 dereceye geldiğinde Dünya ona Cehennem oluyor!
Sağlığına kavuşması için Acil Servisler, Yoğun Bakımlar, Hastaneler Sığınağı oluyor.
İnsanlardan gelecek tehlikeler karşısında, Tabiatta karşılaşacağımız afet, sel, hastalık, salgınlar karşısında insanın Sığınağa, Kulübeye ihtiyacı var!
İnsan Hayatını sürdürebilmek için Sığınaklar, Kulübeler inşa eder.
Geçmişte Kaleler ile, Surlar, Duvarlar ile kendine Sığınaklar oluşturarak yaşamını güvence altına almıştı.
Bugün, Çin Virüsü karşısında Sığınağımız, Kulübemiz Evlerimiz olmuştur!
'Ğvz' Kelimesini, içerisinde geçtiği ayetler ile birlikte dikkatle okursak,
bize her türlü tehlikelere karşı nasıl önlem alacağımız, korunacağımız, sığınaklarda varlığımızı devam ettireceğimiz hususunda bilgi sahibi olabiliriz!
Tevbe Sûresi 57. ayette Melce/Loca/Lonca, Medhal ve Mağara Kelimeleri de kullanılıyor. 
Her bir kelime Doktora seviyesinde ele alınıp incelenmelidir.
Şeytani Akla, Kötülüklere karşı Korunak, Sığınaklar inşa edebiliriz.
Bağışıklık Sistemimizi koruyup güçlendirebiliriz.
'Ağız' ve 'Boğaz' kelimelerini de unutmamalıyız!

YORUMLAR

  • 0 Yorum