Reklam
Kazım ERTEN

Kazım ERTEN


Ermeni Meselesi

25 Nisan 2021 - 00:48

Türkiye'nin önüne konan Ermeni Meselesi, esasında 1000 Senedir Anadolu'da var olan İslam Medeniyeti'nin varlığı karşısında duyulan rahatsızlık ile ilgilidir.
    İslamın Anadolu'dan yeniden 21. Yüzyılda sadece Anadolu'da değil, Dünya'da etkin,  İnşacı bir Medeniyet olarak öne çıkması potansyeline karşı önalma çabalarıdır.
   Türkiye'nin Güneydoğusunu koparmak için  PKK Yıllardır destekleniyor.  
   15 Temmuz Darbe Girişimi ile Türkiye İşgale açık bir ülke haline getirilmek istendi.
   Türkiye'de Demokrasiye yapılan müdahalelerin temelinde de aynı nedenler bulunuyor.
    Türkiye'nin Ekonomisine saldırılar da aynı amaçlara hizmet ediyor.                                                                                                               
   Türkiye, 20. Yüzyılda Anadolu'da 800 bin kilometrekare alanda Anasır-ı İslam/İslam Unsurları olan Anadolunun Türkmenleri, Kürtleri, Arapları, Kafkasların Çerkesleri, Gürcüleri, Balkanların Boşnakları ve Arnavutları ve diğer isimlerini saymadığımız Müslüman Unsurlar ile Yüzyılın İttifakını yaptı.
İslam Unsurları, 20. Yüzyılda  Anadolu Kaleiçi'ne çekildi.                                     
   Sovyetler dayanamadı dağıldı. Bu dağılma sonrasında Türkiye, Türki Cumhuriyetler ile yeniden ilişkiler geliştirdi.                                                  İslam Unsurlarının İttifak Hinterlandı genişliyor.                                                   
   İran ile Kasr-ı Şirin'den bu yana stratejik bir komşuluk ve işbirliği sürdürüyor.                                                                                                        
   Ortadoğu, Mısır ve Arap ülkeleri üzerinde etkin olan Batılı Güçler bir müddet sonra buradaki müslüman toplulukların sabrı ve mukavemeti karşısında etkilerini kaybedecek.                                               
   Türkiye kimsenin düşmanı değil!                                                                          
 Dünya'daki bütün etnik, kültürel unsurlar ile bir arada yaşayabilecek çoğulculuk deneyimini bin seneyi aşkın süredir tecrübe etmiş!                                                                     
    Türkiye'nin önüne aslı, temeli olmayan Ermeni Sorunu gibi meseleleri koyup Türkiye ağır bedeller ödetmek isteyen gerek Amerika ve gerekse Batılı güçler; Türkiye'nin gücünü, bu mesele üzerinden kırmak istiyorlar! 
Yanlış yapıyorlar!!!
   Türkiye bugün Kafkaslarda, Ortadoğu'da, Akdenizde, Asya'da, Avrupa'da Barış, Uzlaşı ve Dayanışma temelinde yeni ilişkiler geliştirebilecek yegâne Ülkedir!                                                                   
   Türkiye, İnsanlığın Güvencesi temelinde herkes ile ilişki kurabilecek yegâne Devlettir!                                                                                             
   Kimileri gibi deridondurucusu'nda, şuuraltı'nda Dinsel, Etnik, Kültürel hesaplaşmaları meşrulaştıran marazi düşünce ve inançlardan beslenmemektedir!                                                                         
   Bunu önce Türkiye içerisindeki Hârici İşbirlikçilere anlatmamız icabeder! 
   Dışarıya anlatmak daha kolaydır!

YORUMLAR

  • 0 Yorum