Reklam
Kazım ERTEN

Kazım ERTEN


ÇANAKKALE!

18 Mart 2021 - 22:10

Çanakkale'yi Coğrafya, Jeostrateji yönünden okumak isteyenler, işe 3000 sene öncesinden başlamalı! 
Çanakkale'de gerçekleşen Troıa Savaşını, savaşın taraflarını, savaşın nedenlerini, dönemin Hakim Krallıkları arasındaki güç dengeleri ve çatışma nedenlerini, savaş öncesi ve sonrasındaki durumu okuyarak, 3000 sene önce Çanakkale'de yaşanan Troıa ile 104 sene önce yaşanan Çanakkale Savaşı arasında karşılaştırmalar yapmalı!
Illıada Destanı, Tarihçi Herodot ve daha nice Tarih Kaynaklarından 'Truva Atı' ile sembolleşen Troıa- Çanakkale Harbi Benzerlikleri ele alınabilir!
Çanakkale nasıl bir Coğrafya, nasıl bir Mekân ki, burada yaşanan savaşlar sonunda kaybeden taraf ve kazanan taraflar açısından lokal değil, Dünya'nın bütününde dengeler değişiyor, Güç, İktidar el değiştiriyor!
İnsanlığın Hak ve Güç Mücadelesini verdiği Kadim Savaş Arenası Çanakkale!
Çanakkale'yi, İnanç, Medeniyet, Varoluş üzerinden okumak isteyenler, İslam Dünyası'nda 1400 sene önce  yaşanan  Bedir Savaşı ile,104 sene önce yapılan Çanakkale Savaşı arasındaki benzerlikleri karşılaştırabilirler! 
Mehmet Akif ERSOY, 3000 sene önce Illıada Destanında anlatılan Troıa Savaşı gibi, Şiirinde Çanakkale Harbini ele alıyor ve, Çanakkale Savaşı'nın sonuçları itibarıyla İslam'ın varoluşunu sürdürmesi yönünden Bedir'de kazanılan savaş kadar önemli olduğunu vurguluyor!
Bedir'de kazanılan savaş sonrasında, İslam, 50 sene sürmeden Kadim İnsanlık Medeniyet Merkezleri olan Mısır Medeniyetinin Coğrafyasını Fethediyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Suriye-Şam Merkezli Coğrafyası Fethediliyor. Kadim Pers Medeniyeti'nin Toprakları İran Fethediliyor! Kafkaslar, Ermeniyye Toprakları, Gürcistan Tiflis Fethediliyor. 
İslam'ın birinci yüzyılının Fetihlerinden söz ediyoruz! Eğer Bedir kaybedilseydi, İslam Fütuhatı'ndan bahsedemezdik!
104 sene önce, Çanakkale Savaşına geldiğimiz zaman, eğer, Çanakkale savasında yenilseydik, bugün sadece Anadolu'da değil, Dünya'nın tamamında İslam yenilmiş olacaktı. 
Yeni Dünya Düzeni, Dünyayı İslamsızlaştırmak istiyordu! Sebebi açık! Sermaye ile, Silah ile, Askeri Güç ile Dünyaya hükmetmek isteyen Batı, Herkesin inancında özgür olduğu, sömürü değil,sosyal adaleti toplumsal düzenin temeli kabul eden İslam en büyük tehlike olarak görülüyor.
Dünya İslamsızlaştırılmak isteniyor!
İslamsız bir Dünya'da Batı-Doğu Kutuplaşması, Kapitalizm-Sosyalizm Bloklaşması dışında üçüncü bir seçenek insanlık için ortadan kaldırılmak isteniyor!
Başaramadılar!
Çanakkale'yi geçemediler!
Çanakkale'yi savunan İslam Milleti, Çanakkale Savaşı ile, İslam'ın yok edilemeyeceğini tün dünyaya haykırıyor!
Bağımsızlıkları için mücadele vermek isteyen Dünya'nın tüm halklarına örnek oluyor Çanakkale Savunması!
İngilizlere karşı Pakistan'ın uyanışı ile başlayan bir kelebek etkisi oluşturuyor!
Çanakkale, Osmanlı'nın engin Coğrafya Periferisinden, Anadolu Kalesine Çekilip, Anadolu'da Kafkas, Balkan, Anadolu Müslümanları ile birlikte Yeni bir İslam Milleti'nin oluşmasına sebep oluyor!
Türkiye, Anasır-ı İslam ve Müslüman Türk Yurdu olarak, Batı ve Doğu Rejimleri, Kapitalizm ve Sosyalizm arasından sıyrılıp, yeni bir toplumsal modelle devam edebilme imkanını buluyor.
Çanakkale, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni doğuruyor!
104 sene önce kazanılan Çanakkale Savaşı, bugün üçüncü bin yılda, Anadolu'dan Dünya'ya Çatışmacı olmayan, Barışçı, Güvenli bir Medeniyet Vizyonunun tesis edilebileceğini haykırıyor!
Çanakkale, İslamın, İnsanlığın Geleceği olacağı yeni bin yılın kapılarını açıyor!
Doğu Bloku Sovyetler dağıldı!
Batı Bloku Avrupa Birliği bir arada duramıyor.
Amerika Kaostan besleniyor.
Çin bir şeyler yapıyor!
Rusya kendine yeni bir güç alanı oluşturmaya çalışıyor!
Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Amerika'nın Dünya'da Yeni Ortaklıklar kurması gerektiğini hatırlatıyor.
Çanakkale'de kazanamasaydık Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kuramazdık.
Bugün de İnsanlığa Barışçı, Güvenli, Adil bir Küresel İnsanlık Düzeni üzerinden umut olamazdık!
104 Sene önce Çanakkale'de verilen Varoluş Mücadelesi, aslında tüm insanlığın özgürlüğüne ilham olacak bir savunmadır!
Türkiye olarak, 3000 senedir Çanakkale'de yapılan  savaşları, tarihi  doğru okuyor ve buna göre strateji geliştiriyoruz.
Üçüncü Bin Yıl Troıanın, Bedir'in, Çanakkale'nin Ruhu ile, insanlığın bir yüzyıl boyunca Dünya Savaşları, Rejim Savaşları yapmadan Savaşsız İnsanlık Düzeni Kurabileceklerine ilham oluyor!
Yüzbinlerce Şehidimizi Rahmetle anıyoruz!
Şehitler ölmediğine göre, Gökteki Ordular ile birleşmiş olmalılar! 
Yeryüzünde Barış için, Adalet için, Özgürlük için, Hakk için yaşayan, mücadele edenler için Nöbetteler!

YORUMLAR

  • 0 Yorum