Reklam
Reklam
Av. Özge ÖZŞAHİN

Av. Özge ÖZŞAHİN


Korona Aile İlişkilerini Tehdit Ediyor!

07 Nisan 2020 - 16:08


Çin de başlayan COVİD 19 adlı virüsün yarattığı salgından bugün itibari ile dünyada ve ülkemizde  binlerce  insan hayatını kaybetti. Binlerce insan da hastanelerde tedavi görmektedir.  Coronavirüs salgını; insanların yaşamlarına ekonomik , sosyal  yönden olduğu kadar  ailevi yönden de zarar vermekte . Yapılan istatistiklerde , dünya genelinde corona virüs dolayısıyla evliliklerde şiddetli geçimsizliğin ve aile içi şiddetin arttığı belirtilmiş.
 
Bazı ülkelerde , corona virüs dolayısıyla evlenme ve boşanma işlemleri  1 Hazirana kadar askıya alınmıştır.
 
Hastalık taşıma riski taşıyan birisiyle aynı evi paylaşmak , hastalık sebebiyle uzun zaman aynı evde, kısıtlı bir alanda  izole olmak, uzun zaman  karantina dolayısıyla evden çıkamamak,  izolasyon dolayısıyla  çalışamamak ya da işten çıkarılmak ,  çiftlerin evlilik birliğinin devamı açısından ,  maddi ve manevi açıdan sıkıntı yaşamasına  , eşlerin birbirlerine tahammülünün azalmasına,  birbirlerinde daha çok kusur aramalarına , birbirlerini tolere edememesine sebep olmakta , bazı çiftlerde aile içi şiddete varan sonuçlar yaratmaktadır.  
 
Bazı çiftler de boşanma kararı almasına rağmen , corona virüs dolayıyla aynı evde kalmak zorunda kalmakta ve  bu durum çiftler açısından zorlayıcı sonuçlara neden olmaktadır.
  
CORANA VİRÜSÜN EVLİ ÇİFTLERE ETKİSİ NELER OLABİLİR ?
  
Çiftlerden bir tanesinin hastalığa yakalanması durumunda  ; aile birliğinin devamı açısından diğer eşin , hasta olan  eşe yardım etmesi  ve bakımını yapması    , hastalıkla birlikte mücadele etmeleri,  birbirlerinden beklenen davranışlardır. 
 
Eşlerden birisinin corona virüs hastalığına yakalanması, tek başına boşanma sebebi değildir. Aile hukukumuzda boşanma davalarında , boşanmaya karar verilebilmesi için taraflardan birinin kusurlu olması aranmaktadır.
 
Eşlerden birisinin corona virüs hastalığına yakalanması durumunda ,  salt hastalığa yakalanmış olması durumunda  eşin kusurundan  söz edilemez.
 
Hastalığa yakalanan eş açısından ; corona virüs hastalığına yakalanan eşin,  karantina ve benzeri tedbirlere uymaması , hastalığın bulaşması konusunda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi, tedaviden kaçınması, diğer eş açısından  boşanma nedeni olabilir. Zira bu durumda, hastalığa yakalanan eş,  hastalığa yakalanılmasında kusurlu davranmış , gerekli özeni göstermemiş ve  diğer aile fertlerinin sağlığı tehlikeye sokmuş olur  kanaatindeyim. . Hasta olmayan eş tarafından açılacak boşanma davasında diğer eşin corona virüs hastalığına kendi ihmali ile yakalandığı ve tedavi için sorumluluklarını yerine getirmediği ispat edilmeli. Bu hususlar sağlık raporları , tanık anlatımları  gibi delillerle kanıtlanabilir.
  
 Hasta olmayan eş açısından ,  hasta olmayan eş, corona virüs hastalığına yakalanan eşin hastalığı süresince,   manevi açıdan yanında olmaması , tedavisinde ihmalkar davranması , hasta olmasına sebebiyet vermesi , tedavisini yaptırmaması vb eşine aile birliğinden doğan ve kendisinden beklenen davranışları yapmaması dolayısıyla kusurlu olur kanaatindeyim. Hastalığa yakalanan eş tarafından açılacak boşanma davasında ise hastalık süresince , hasta olan eşin tedavisi için gereken özenin gösterilmediği ve sair hususlar  kanıtlanmalı.
 
Evde izole olan çiftler açısından ; Evde izole bir şekilde geçirilen zaman oldukça stresli bir süreç. Bu süreç çiftler açısından birçok psikolojik soruna neden  olabilir. Karantina süresi uzadıkça, insanlar sıkıldıkça, virüs ile ilgili korku arttıkça bu sürecin yarattığı stres daha da artabilir.  Özellikle maddi kaynakların kaybı yada azalması ,  evde yeterli gıda ve hijyen malzemesi olmaması , karantina sürecinde çiftlerin ruh sağlığını bozabilir. Çiftler, bu zorlu süreçte , birbirlerinin alışkanlıklarını ve davranışlarını giderek daha fazla rahatsız edici bulabilir , birbirlerine tahammülleri azalabilir. Taraflar şiddetli geçimsizlik yaşayabilir ve bu  sebeplerle boşanmak isteyebilirler.
 
AİLE İÇİ ŞİDDET GÖRENLER BAKIMINDAN CORONAVİRÜS
 
 Corona Salgını, Aile İçi Şiddet olaylarında da bir artışa neden olabilir. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan raporlar, kadın ve çocukların evde şiddete maruz kaldığına dair bilgiler içermektedir. Şiddete uğrayanlar açısından belirtmek gerekir ki ; adliyeler ve karakollar bu dönemde açık. Salgından korunmaya yönelik tedbirler kapsamında sadece  duruşmalar ertelenmiştir. Bu dönemde şiddete uğradıysanız ya da şiddete uğrama riski altındaysanız karakola ve savcılığa başvurabilirsiniz.
 
6284 Sayılı kanun kapsamında Aile Mahkemesinden size şiddet uygulayan eşinizin evden uzaklaştırılmasını, bulunduğunuz yerlere yaklaşmamasını, sizi iletişim araçları ile rahatsız
etmemesini talep edebilirsiniz.
  
CORONA VİRÜSÜN EVLENECEK ÇİFTLERE  ETKİSİ
 
Corona virüsü olan evlenebilir mi ?
 
Umumi Hıfzısıhha kanunun 122. Maddesi ne göre ; evlenecek erkek ve kadınlar evlenmeden evvel tıbbi muayeneye tabidir. 123. Maddeye göre ; frengi, bel soğukluğu, cüzzam ile akıl hastalığı bulunanların evlenmesi mümkün değildir. 124. Maddeye göre ;  bulaşıcı veremi olanların evliliğinin 6 ay ertelenmesi öngörülmüştür.
 
18.03.2002 tarih ve 4134 sayılı  Genelge ile : “  Frengi, Gonore, Yumuşak şankr, lepra, tüberküloz, akıl hastalığına ek olarak  olarak AİDS, hepatit B ve C , ayrıca genetik geçişli hastalıklar  da sorgulanmalı ve genel bir muayene yapılmalıdır .”  şeklinde düzenleme getirilmiştir.
 
Tüm bu düzenlemeler ışığında ; COVİD 19 testi yapılmalı ve testi pozitif çıkanların 124. Maddeye göre değerlendirilerek  evlenme akitlerinin 6 ay ertelenmesinin gerekeceği kanaatindeyim.
  
Corona virüsü olan evlenir ise ne olur ?
 
Evlilik , evlenme esnasında ve sonrasında  tarafların birbirlerine güveni çerçevesinde oluşmuş bir yapıdır.
 
Eşlerin birbirine güvenini temel alır.  Evlenme esnasında  bulaşıcı hastalığı olan ve bunu diğer taraftan gizleyen kişiye karşı evliliğin iptali davası açılabileceği görüşündeyim.
 
Türk Medeni Kanunun 150/2. Maddesi  evliliğin iptalini düzenleyen  maddelerden biridir.

150/2 ;  Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir.
 
Corona virüs ; sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık olarak değerlendirilebilir.
 
Eşinde bulaşıcı bir hastalık bulunduğunu sonradan öğrenen kişi ; TMK 149/2 maddesi gereğince  .   Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse,eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir.
 
Evlenmenin iptali davasının  mümkün olmadığı durumlarda ise  Türk Medeni Kanunu 166/1 maddesine göre  boşanma davası açılabilir.
 
Türk Medeni Kanunu 166/1  : Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum