Reklam
Reklam
Av. Alper TANER

Av. Alper TANER


İŞ YERLERİ KAPATILAN KİRACILAR İÇİN BİR HATIRLATMA

14 Nisan 2020 - 11:53


Bilindiği gibi tüm dünya ülkelerini saran Covid-19 virüsü nedeniyle hükümetler bu virüsün yayılmasını önleme amacıyla çeşitli tedbirler almakta. Ülkemizde de bu doğrultuda alınan önlemlerin konumuzla ilgili kısmı, tedbirler kapsamında bir kısım işyerlerinin ticari faaliyetlerinin yasaklanması ya da sınırlandırılması. Örneğin kafeler, kıraathaneler, berber ve kuaförler, AVM’ler, restoranlar buna örnek.
 
            Öncelikle belirtmeliyiz ki, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren 7226 Sayılı Kanunun geçici 2. Maddesi ile kamuoyunda, 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında işyeri kira borçlarının ödenmeyebileceği şeklinde yanlış bir algı oluştu. Oysa, bu madde sadece “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.” demekte.
 
            Burada dikkat edilmesi gereken, kanunun, 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek iş yeri kira borçlarını silmediği, ertelemediği, azaltmadığıdır. Kanun burada sadece, bu dönemde kira ödememe nedeniyle kiracılar aleyhinde kira sözleşmesinin feshi ya da iş yerinin tahliyesi yoluna gidilemeyeceğini düzenlemiştir. Dolayısıyla hiçbir kiracının, kanunun bu hükmünü, bu süreler boyunca mal sahibine kira bedeli ödemeyeceği şeklinde yorumlamaması gerekir. Aksi halde kiraya veren, örneğin önümüzdeki Temmuz ayında, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için biriken kira alacakları için temerrüt faizini de ekleyerek kiracısı aleyhine icra takibi yapabilecektir.
 
            “Temerrüt faizini de ekleyerek” dedik. Çünkü kiraya verenin temerrüt faizi isteyebilmesi için kiracının kusuru veya kiraya verenin bu gecikmeler nedeniyle zarara uğraması gerekmez. Zira temerrüt faizi kusurdan bağımsız bir alacak kalemidir. Bu nedenle kiracının mal sahibine “İşyerimi keyfimden kapatmadım, kusurum yok ki benim” deme şansı ne yazık ki yoktur.
 
            7226 Sayılı kanun ile amaçlanan, 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında kiraya verenin kira sözleşmesini feshetmesini ve kiracıyı tahliye etmesini engellemekten ibarettir. Kanun ayrıca “Bu sürelerde geciken kira borçları için temerrüt faizi talep edilemez” dememektedir.  Dememesi normaldir. Çünkü az evvel değindiğimiz gibi, temerrüt faizi talep edilebilmesi için kiracının kusuru veya kiraya verenin bu gecikmeler sebebiyle zarara uğraması gerekmemektedir.
 
            Tüm bu nedenlerle, devletin aldığı idari tedbirler sonucu iş yerini kapatmak ya da faaliyetini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalmış iş yeri kiracılarına önerimiz, 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesini “doğru” okumaları, kira bedelini ödemeyecekleri şeklinde bir yanılgıya düşmemeleri ve eğer bir hukuki yola başvuracaklar ise, avukatlarına danışarak, farklı hukuki çözümler aramaları olacaktır. Zira onlar için, 01.03.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında faaliyette bulunmasalar bile, ortada halen zamanında ve eksiksiz ödenmesi gereken kira borcu vardır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum